OM KONGO (uppdaterad 05-04-2007. För färskare info se bloggen 2007)

När man hör ordet Kongo kan man som novis svensk associera till två olika Kongo i Afrika, dels det gamla franska Kongo (det mindre Kongo), dels det gamla belgiska Kongo (betydligt större). Här kommer en sammanställning ur mitt perspektiv om det stora Kongo, ofta kallat Kongo-Kinshasa, var riktiga namn egentligen är République Démocratique du Congo. Längst ner efter sammanställningen några bilder för att illustrera landets storlek!

ALLMÄNT
Kongoväldet mitt i Afrika blev anekterat av bl.a. Frankrike och Beligen. Frankrikes lilla Kongo hade huvudstaden Brassaville och kallas numera Kongo-Brassaville. Beligens stora Kongo hade huvudstaden Leopoldville som kom att döpas om till Kingshasha (1926), numera kallas Belgiens gamla koloni Kongo-Kinshasa, fast heter officiellt Demokratiska Republiken Kongo (sedan 1997, mer om detta nedan). Där jag kommer att hålla hus är Kongo-Kingshasa, ca 70 gånger större än Belgien (!) och ca 5 gånger större än Sverige (nästan samma folktäthet som i Sverige, så runt 45 milj innevånare).

 

BELGISKA KONGO

Under Belgiens kolonialtid var detta kung Leopolds personliga egendom, hör och häpna! Kongo överlämnades från Belgien och blev självständigt i juni 1960, där FN övervakade överlämnandet. Presidentens närmsta man premiärminister Patrice Lumumba fick en central roll i landets utveckling. Bara 11 dagar efter självständigheten utropade landets södra del Katanga (den rikaste delen med bl.a. koppar, kobolt, uran och huvudorten Elisabethville) sig fria med ledaren Chombe i spetsen. Chombe och legosoldater startade upp ett inbördeskrig där FN agerade mycket svagt, dels för att man inte hade ett system för interna problem i ett land, utan var tänkt för mer mellanstatliga problem. Lumumbas besvikelse resulterade i att han sökte kontakt med Sovjetunionen (Chrustjov vid rodret då) som såg tillgångarna i landet. Missnöjda Chrustjov beklagade sig inför FN:s generalförsamling över Dag Hammarskjölds usla arbete genom uteblivet stöd för Lumumba. USA på sin sida började bekymra sig över Sovjets allt starkare ställning och kom att stötta en annan aktör, herr Joseph  Mobutu. Det ryktas att Eisenhower i USA gav order om att avrätta Lumumba. Det går så långt att premiärminister Lumumba deporteras med Kongos goda vilja till den fientliga delen Katanga, där logiskt nog premiärministern blir avrättad, numera ansedd som en frihetskämpe. Ej heller FN agerar. Mitt i detta flyger Dag Hammarskjöld 1961 till Leopoldville och senare vidare därifrån (med en av Transairs DC6:or) mot Katangas huvudort Ndola. Man flög i skydd av mörker, kom aldrig fram, utan störtade just utanför Ndola och Hammarskjöld omkom. Senaste teorin är att detta faktiskt var ett vanligt flyghaveri.

 

Mobutu lyckades genom stöd av USA och militärkupp ta över styret av landet.Några år senare 1965 gjorde han sig till president och döpte om landet till Zaire. Mobutu var envåldshärskare och stötte grannlandet Rwandas hutu-rebeller. I Rwanda dödades från april 1994 ca 800.000 tutsier under bara 100 dagar av huturebeller, rena masslakten.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU KONGO
En annan kraft i Zaire, Laurent-Désiré Kabila, understödde istället tutsi-regimen i Rwanda+Uganda och tog över makten i Zaire 1997. République Démocratique du Congo bildades, verkade lovande o stöddes av västvärlden. Kabila blev därefter diktator, vände ryggen åt tutsi-regimen i grannländerna och det blev inbördeskrig i Kongo från 1998. Angola, Namibia och Zimbabwe stödde Kaliba mot grannarna i öst, Rwanda+Uganda (+Tanzania?). Kaliba skjuten 2001. Sonen 31-årige arméchefen Joseph Kabila tog över 2001, och valdes till slut under 2006 genom två omgångar av demokratiska val till president, slutligen tillsatt under cermoiella former den 11 november 2006.

NUVARANDE LÄGET
När detta skrivs (april 2007) har man i Demokratiska Republiken Kongo dels haft konstitutionsval, dels ett första presidentval, ett andra och fastställande presidentval där den vinnande kandidaten blev Joseph Kabila Kabange, och därefter har man valt parlament och dessutom har ett antal regionval hållts. President Kabila tillsattes formellt 11 december 2006. Nuvarande problem är före detta presidentkandidaten Jean-Pierre Bemba, som initialt höll sig oväntat lugn, fast vägrade att lämna över sitt personliga skydd till staten, och behöll sin privata milis-skydds-arme på några hundra väl beväpnade män i centrala Kinshasa. Den 22-23 mars eliminerade/jagade Kabila med vapenmakt iväg Bembas privatarme. Detta skedde under två dagars rejält krig mitt inne i Kinshasa, se kongobloggen 2007 och vad jag sysslade med dessa dagar, i kulregnet! I skrivandets stund har Bemba flytt till Sydafrikas ambassadör, och man hoppas få iväg Bemba till ev. Portugal. Dock passar staten på att visa vem som bestämmer, och hittills är orosmomentet Bemba kvar i Kinshasa.

Demokratin i detta land gagnas nog inte av den senaste utvecklingen, men om nu Bemba fås ut ur landet lär det i alla fall bli lite stabilare. Hur detta fortgår, fram till då jag lämnar Kongo i mitten av maj 2007 lär det rapporteras om på kongobloggen 2007. Nedan text skriven under hösten 2006 som en inledande sammanfattning till hur det var här under 2006...Sedan juni 2002 finns en övergångsregering i Kongo-Kinshasa med president Kabila och fyra vicepresidenter, varav en representerar den förra regeringen, två representerar rebellgrupper och en den politiska oppositionen. Skillnaden mot kriget -97 och -98 är att nu finns det internationella samfundet där. Sverige agerar genom FN-organen. För närvarande är vi fem stycken svenska civilpoliser i landet (av FN: ca 350 civiopoliser, mestadels från andra afrikanska länder). Jag och en kollega i Kinshasa, samt de andra i Kisangani och Bukavu. Förutom detta finns det ett 10-tal svenskar till i landet inom andra delar av FN:s organisation.

 

I december förra året (2005) fastställdes en ny grundlag och konstitution efter att man folkomröstade igenom ett "ja" för detta. Nu har man haft ett forsta val (dels presidentval, dels parlamnetsval) vilket från början skulle ha ägt rum redan i slutet av maj 2006 (!) fast till slut blev söndagen den 30 juli 2006. Generellt brukar perioden efter val och framförallt efter offentliggörande av valresultat bli orolig. Säkert är att ALLA parter utom en (den som vann) lär bli missnöjda, kommer att försöka förklara valet ogiltigt, att försöka starta demonstrationer och ev upplopp m.m.

Tiden fore, runt och efter det forsta valen har tills forra veckan varit lugn. Just i samband med offentliggorandet sondagen den 20 augusti brot oroligheterna ut. Det tva med flest roster (Joseph Kabila, 44 procent, och Jean-Pierre Bemba med 20 procent) borjade med sina privatmilitarer att skjuta pa varandra pa oppna gator i Kinshasa! Det gallde helt enkelt att halla sig undan! Det mest intensiva skjutandet varade under sondagen, mandagen och en del under tisdagen den 22 augusti. Med insater fran FN-representater och forhandlande atergick vardagen till ett mer normalt lugn. I nulaget finns dock betydligt mer soldater som representerar de bada kvarvarande presidentkandidaterna i staden Kinshasa, och om det skulle bryta loss igen kan det bli varre en forsta gangen. Till det positiva sag man dock att gemene kongoles inte tog tillfallet i akt och borjade plundra i staden, bland obevakade butiker och kontor, vilket skett vid tidigare instabila tillfallen. Kanske till och med kongoleserna har trottnat pa detta eviga krigande och plundrande? Hur detta kommer att löpa återstår också att se. For mer uppdaterad information, se kongobloggen, som uppdateras nagon gang i veckan.

 

GEOGRAFI / KARTOR

Nedan bild visar avståndet diagonalt från nordväst till sydväst...

Diagonalen på Kongo

 Nedan bild visar Kongo-Kinshasa i relation till Europa samt några av Kongos större städer...

Kongo och några städer inlagt över Europa

 Nedan Livingstone-fallen som ligger ovanför Kisangani, dit man kommer som längst, och man förstår att all transport in till landet avbryts vid Kisangani...

Bild på Livingstonefallen

LÄNKAR MED INFO

Crisis Group (icke landsberoende organisation som bevakar och analyserar confliktdrabbade länder)

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1164&l=1


Utrikespolitiska institutets analys från jan 2001 (Mobutu m Huturebellerna/Kaliba o Tutsierna)
http://www.ui.se/text2001/art0301.htm

Mer om Kong av missionsrådet
http://www.missioncouncil.se/aktuellt/artiklar.html

Bra länk med bilder o historik
http://www.missioncouncil.se/Bilder/Hopp_Kongo.pdf

 

KÄLLOR

Länkarna ovan, NE, SVT:s FN-temakväll 05-10-29, min kära far, lokal information från Kongo, m.m.